Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

pianka
9061 3f1b 500
pianka
6671 921f 500
Halina Poświatowska

September 26 2018

pianka
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromumieralam umieralam viapiehus piehus
pianka
5225 2814 500

inefekt69:

Ginza - Tokyo, Japan

Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viackisback ckisback
pianka

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viackisback ckisback
pianka
9438 c1af
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
pianka
9808 ece1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
pianka
7487 11bf 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viackisback ckisback
pianka
4506 fb17 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaerq erq
pianka
pianka
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
pianka
8521 0403
pianka
9267 d84a
Reposted fromkarahippie karahippie viackisback ckisback
pianka
Reposted frommangoe mangoe viackisback ckisback
pianka
9087 75a0 500
Reposted fromvic vic viakjuik kjuik
pianka
2497 3bdb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
pianka
pianka
1077 879c 500
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
pianka
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl